Nieuws lezen

04/12/2012
Publicatie Sociaal Cultureel Planbureau
Op 26 november verscheen in dagblad Trouw een artikel over de publicatie van het SCP over Particuliere Initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. Afos/De Naaste Veraf was één van de geïnterviewde organisaties. Het resultaat laat zien dat het zinvol is dat kleine organisaties zich inzetten voor ontwikkelingswerk. 

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.