Nieuws lezen

03/08/2012
Hongersnood in Burkina Faso!!!
Begin augustus bereikte Afos/De Naaste Veraf een noodkreet uit het dorp Toba. Toba is het dorp waar Afos een onderwijsproject heeft lopen. Omdat het dorp geen elektriciteit heeft, zullen er binnenkort zonnepanelen op de school worden geplaatst. Hierdoor wordt het mogelijk om ook lessen te volgen in de avonduren. Kinderen en jong volwassenen, vooral meisjes, die overdag geen onderwijs kunnen volgen, profiteren van deze mogelijkheid.
Door de slechte oogst van vorig jaar in de regio rondom Toba, is er onvoldoende voedsel beschikbaar om het uit te houden tot de nieuwe oogst. De mensen die op het land moeten werken verliezen hun krachten en kinderen zijn niet in staat om de lessen op school in zich op te nemen.
De eerste prioriteit ligt nu bij voedselhulp ter overbrugging van 2 tot 3 maanden, als de nieuwe oogst van het land komt.
Afos/ De Naaste Veraf heeft een bijdrage geleverd om voedsel in te kopen voor 1293 inwoners van het dorp Toba. Omdat op dit moment de contactpersoon uit Nederland voor het onderwijsproject een bezoek brengt aan het dorp, kan de hulp snel en verantwoord geregeld worden.
Als u Afos wilt steunen kunt u uw bijdrage voor deze noodhulp overmaken op het rek.nr. van Afos/De Naaste Veraf: 29.03.991 m.v.v. Voedselhulp Burkina Faso.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.