Nieuws lezen

15/12/2021
November Basisschool De Wingerd houdt legeflessenactie voor AFOS
  In plaats dat de leerlingen van de bovenbouw De Wingerd in Biddinghuizen met Sint Maarten langs de huizen gingen hebben zij nu door de "legeflessenactie" geld opgehaald voor het vergroeningsproject in Burkina Faso.
Daaraan vooraf werden groep 6, 7 en 8 geïnformeerd over de projecten door film en powerpointpresentatie. Gezeten in de Afrikaanse klediing die door bestuursleden van AFOS waren meegebracht luisterden en keken ze vol aandacht naar de presentatie. Het was een heel leuke ochtend!!!
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.