Nieuws lezen

27/07/2021
In memoriam Piet Stam
                       
Piet Stam overleden op 14 juli 2021

In 2020 gaf Piet te kennen dat hij eind van dat jaar wilde stoppen als voorzitter van AFOS. Dat we nu zo snel al definitief afscheid van hem moesten nemen had niemand verwacht.  We zullen hem erg missen en condoleren de familie met dit grote verlies.
Jarenlang was Piet met hart en ziel betrokken bij de projecten voor Burkina Faso. Piet hield er niet van om dingen op de lange baan te schuiven. Je kon goed en snel met hem samenwerken. Wij deelden onze passie al vanaf 1996. Het contact groeide uit tot een mooie vriendschap.
Met grote inzet heeft Piet heel wat geld bij elkaar geschraapt om het leven voor de mensen in het West-Afrikaanse land te verbeteren. Niet alleen binnen stichting AFOS, maar ook via Zeewolde Werelddorp heeft hij veel voor BF kunnen betekenen, zoals verbetering van het onderwijs, water-en voedselvoorziening, gezondheidszorg, groenteteelt, herbebossing. En zelfs na zijn dood, wilde hij op zijn crematie ipv bloemen, een bijdrage voor Zeewolde Werelddorp om de projecten te steunen. In het dorp Gaongho is het verdriet groot nu Piet er niet meer is. Maar vergeten zullen ze hem nooit.
Om de vier jaar heeft Piet in Zeewolde “De Grote scholenactie” aangestuurd. Een enorme klus! Hij maakte docenten en leerlingen enthousiast. Stond voor de klas en voor allerlei organisaties en kerken om te vertellen over de projecten. Hij onderhield contacten met Wilde Ganzen voor subsidieaanvragen. Er stonden vogelverschrikkers in Zeewolde.  De bibliotheek had een stand met spullen uit Burkina Faso. Er werden heel veel blikken gegooid voor het goede doel. Enkele jaren geleden kwamen afgevaardigden van het dorp Gaongho naar Zeewolde. Piet was hun gastheer. Ze bezochten diverse plattelandsbedrijven in de polder.
Ook in Dronten was Piet actief als voorzitter van AFOS. Nooit was het hem teveel om op markten te staan om spullen te verkopen voor het lopende project. Meerpaaldagen, cultuurmarkten, Full Color festivals. Altijd was hij bereid om mee te helpen met de jaarlijkse Sint Maartenactie en ’s zomers met het binnenhalen van de fruitoogst voor de jamproductie aan de v.d. Hamlaan. Hij deed het met liefde en enthousiasme. Het lintje wat hij enkele jaren geleden kreeg heeft hij dubbel en dwars verdiend.

We hadden hem zo graag als AFOSbestuur een gezellig afscheid willen geven, maar door Corona zat dat er helaas niet in. Dus daarom kreeg hij op 24 maart 2021 2 pruimenboompjes als dank en symbool voor zijn niet aflatende inzet, in de hoop dat hij deze zomer zijn eigen pruimen kon oogsten. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.