AFOS

Welkom op de website van Stichting AFOS.
 

AFOS, eerder genoemd AFOS/De Naaste Veraf, is een stichting die in 1987 is ontstaan uit een samenvoeging van de reeds bestaande organisaties  ”Actiecomité Flevoland voor OntwikkelingsSamenwerking” (AFOS, opgericht in 1968)  en “De Naaste Veraf”, opgericht in 1980.
AFOS ondersteunt al meer dan 50 jaar projecten in ontwikkelingslanden.     Geschiedenis van AFOS

Doelstellingen

  • De stichting stimuleert de bewustwording van de Flevolandse bevolking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
     
  • De stichting steunt kleinschalige, concrete projecten door praktische hulp aan kansarme mensen in ontwikkelingslanden, zonder onderscheid te maken naar ras, taal, religie of geaardheid.
     
  • De stichting stimuleert en motiveert deze kansarme mensen om hun eigen leefomstandigheden te verbeteren en actief mee te werken de projecten te laten slagen.
     

In 1994 gaat de stichting een samenwerkingsverband aan met de Burkinese ontwikkelingsorganisatie Association Femmes de ZENA. (toen nog geheten Ko-gindi, in 2006 opgericht onder de naam Femmes de ZENA, afgekort ZENA, wat betekent solidaire vrouwen).
AFOS steunt sinds 2016 "Stichting Steun voor Oudalan" en hun partnerorganisatie "Association  Dagnal Roobe", gevestigd in Gorom-Gorom, in de provincie Oudalan in het droge noorden van Burkina Faso. http://www.steunvooroudalan.com


ANBI informatie
Stichting AFOS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer HR 41246014. 
Het RSIN/fiscaal nummer is 8150.75.686.
Voor alle bestuursleden en adviseurs geldt dat zij geen beloning voor hun bestuurs- adviseurswerkzaamheden ontvangen.

 
Klik hier voor de jaarverslagen. en informatie over de recente projecten, plus enkele  informatieve filmpjes.

                          

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.