Projecten

Afgesloten projecten

Project

Jaar

Plaatselijke acties

Subsidiegevers

Organisatie

Kosten

Waterpomp voor dorp Yamkom 2007 Sint Maartenactie en Art Festival in Dronten Wilde Ganzen AFOS 10.565 euro
 
Voedselhulp 2007 Verkoop artikelen uit Burkina Faso en jamverkoop xx AFOS 4.978 euro
 
Reparatie van de waterpomp in vier dorpen 2007 Muziekfestival door Lions Dronten Wilde Ganzen AFOS 10.566 euro
 
Reparatie waterpomp in Mogtedo 2006 xx donateurs en giften AFOS 2.900 euro
 
Voedselhulp voor de dorpen van ZENA 2006 collecte donaties en giften AFOS 5.000 euro
 
Schoolgeld voor kinderen in Ouagadougou 2006 Jamverkoop vanuit eigen tuin xx AFOS 1.600 euro
 
Schoolgeld voor kinderen in Ouagadougou 2004 jamproductie en verkoop vanuit eigen tuin giften van particulieren AFOS 2.250 euro
 
Toegangsbrug voor dorp Rakisse 2004 xx particulier initiatief AFOS 30.000 euro
 
Irrigatiepomp, zaaigoed en tuingereedschap voor het dorp Kuikuighin 2004 Vogelverschrikkersscholenactie in Zeewolde NCDO en Wilde Ganzen Zeewolde Werelddorp/AFOS 3.201 euro
 
Graanmolen voor Komsilga en Dawanegomde 2004 Basisschool in Papendrecht Wilde Ganzen en NCDO AFOS 2.212 euro
 

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.