Nieuws

22-04-2013
Openbare Jaarvergadering stichting Afos/De Naaste Veraf
26-02-2013
Wilde Ganzen bezoekt projecten in Burkina Faso
04-12-2012
Nieuwsbrief Afos/De Naaste Veraf 2012
04-12-2012
Publicatie Sociaal Cultureel Planbureau
24-11-2012
Uitreiking gift Odd Fellows

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.